SZACUJE.PL

Oferta

Rzeczoznawca Majątkowy Marek Pisiałek

Uwarunkowania prawne

Rzeczoznawstwo majątkowe jest działalnością zawodową wykonywaną przez rzeczoznawców na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami. Zgodnie z tym aktem prawnym, rzeczoznawcą majątkowym jest osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości.

Prawo wykonywania zawodu oraz używania tytułu zawodowego „rzeczoznawca majątkowy” nabywa się z dniem wpisu do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych. Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. Prowadzenie działalności w zakresie szacowania nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest możliwe, w przypadku, gdy czynności z zakresu wyceny nieruchomości będą wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych.

Tylko rzeczoznawca majątkowy posiadający stosowne uprawnienia może dokonać wyceny nieruchomości.

Oferta rzeczoznawcy majątkowego

Wycena nieruchomości - rzeczoznawca majątkowy

Wycena nieruchomości

Podstawową oferowaną przeze mnie usługą jest wycena nieruchomości, czyli m.in. wycena mieszkania, wycena domu lub wycena działki. Szacowanie może dotyczyć również innego mienia, ruchomości i praw z nimi związanych, w tym maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

opracowania i ekspertyzy szacujepl

Opracowania i ekspertyzy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza wyceną nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych, posiadając uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego mogę sporządzać opracowania i ekspertyzy, dotyczące m.in. efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju.

inwentaryzacja powierzchni rzeczoznawca majątkowy

Inwentaryzacje powierzchni

W przypadku braku wystarczającej dokumentacji, mogę wykonać uproszczoną inwentaryzację, czyli pomiar powierzchni użytkowej oraz ewentualnych powierzchni dodatkowych. Te dane będzie można wykorzystać w trakcie przygotowywania wyceny nieruchomości.

usługa fotografii nieruchomości

Usługi fotograficzne

Jeśli potrzebne będą Państwu profesjonalne zdjęcia nieruchomości, mogę dodatkowo zaoferować ich wykonanie. Fotografie prezentują charakter i wszystkie atuty domu, mieszkania lub działki i są tym elementem ogłoszenia, który intryguje i przykuwa wzrok

Szacuje.pl

Rzeczoznawca majątkowy, którego Państwo szukają.
Marek Pisiałek

Wycena nieruchomości

Podstawową oferowaną przeze mnie usługą jest wycena nieruchomości takich jak: mieszkania, domy, lokale, grunty. Wykonuję również wyceny innego mienia, ruchomości i praw z nimi związanych, w tym maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Wycenie może podlegać przede wszystkim:

 • nieruchomość lokalowa lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:
  • lokal mieszkalny,
  • lokal użytkowy (np. handlowy, usługowy, biurowy),
 • nieruchomość gruntowa zabudowana:
  • budynek mieszkalny (jednorodzinny lub wielorodzinny),
  • budynek użytkowy (np. biurowy, przemysłowy, handlowo-usługowy),
 • nieruchomość gruntowa niezabudowana:
  • grunt pod zabudowę,
  • grunt rolny,
  • grunt leśny.

 

Wyceniane lokale i budynki mogą być w stanie zakończonym lub w trakcie budowy. Wyceny nieruchomości dokonuję na terenie Śląska, Zagłębia Dąbrowskiego oraz Małopolski.

Wyceny nieruchomości sporządzane są m.in. w następujących celach:

 • do ustalenia ceny sprzedaży lub czynszu najmu/dzierżawy,
 • do ustalenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności,
 • do ustalenia wartości jako podstawy ustalenia odszkodowania, w tym odszkodowania z tytułu wywłaszczenia,
 • do ustalenia wartości zabezpieczenia wierzytelności, w tym wartości przyszłej po zakończeniu inwestycji i określeniu kosztów niezbędnych do jej zakończenia (dla potrzeb kredytowo-pożyczkowych),
 • do ustalenia wartości wkładu niepieniężnego do spółki (aportu),
 • do ustalenia wartości jako podstawy naliczenia opłat adiacenckich lub planistycznych,
 • do ustalenia wartości jako podstawy naliczenia/aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego lub trwałego zarządu,
 • do ustalenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • w postępowaniach przed sądem o podział majątku, zachowek i innych,
 • w postępowaniach o zwrot wywłaszczonej nieruchomości,
 • do ustalenia wartości nieruchomości jako podstawy określenia sumy ubezpieczeniowej.

W wyniku wyceny nieruchomości powstaje operat szacunkowy.

Jest to dokument będący końcowym odzwierciedleniem wykonywanej usługi wyceny nieruchomości. Podsumowuje całe postępowanie przeprowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Opracowania
i ekspertyzy

Poza wyceną nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych, jako rzeczoznawca majątkowy sporządzam opracowania i ekspertyzy, dotyczące:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości zaliczanych do inwestycji w rozumieniu przepisów o rachunkowości,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Kiedy potrzebne jest opracowanie lub ekspertyza?

Przykładowo, jeśli pragną Państwo ulokować swoje środki, inwestując w konkretną nieruchomość lub rodzaj nieruchomości, ale mają Państwo wątpliwości, czy warto, mogę zbadać rynek, przeanalizować wszystkie „za i przeciw” oraz przedstawić wyniki w formie opracowania.

Innym przykładem tego rodzaju usługi może być przygotowanie opinii o wartości w przypadku planowanego podziału nieruchomości. Załóżmy, że chodzi o podział jednej działki na dwie mniejsze.

Sporządzenie operatu szacunkowego planowanych działek nie jest w tym momencie możliwe, ponieważ nie są one jeszcze odrębnymi nieruchomościami. Natomiast można oszacować wartość każdej z nich przedstawiając wyniki w formie opinii o wartości.

Inwentaryzacje powierzchni

W przypadku braku wystarczającej dokumentacji, mogę wykonać uproszczoną inwentaryzację, czyli pomiar powierzchni użytkowej. Dysponuję nowoczesnym i dokładnym sprzętem, gwarantującym sprawne i efektywne pomiary.

Celem inwentaryzacji w tym przypadku będzie ustalenie powierzchni użytkowej lokalu lub budynku wraz z powierzchnią przynależną. Te dane będzie można wykorzystać w trakcie przygotowywania wyceny nieruchomości.

 

Usługi fotograficzne

Jeśli potrzebne będą Państwu profesjonalne zdjęcia nieruchomości, mogę dodatkowo zaoferować ich wykonanie.

Fotografie prezentują charakter i wszystkie atuty domu, mieszkania lub działki i są tym elementem ogłoszenia, który intryguje i przykuwa wzrok. To właśnie jakość i kompozycja obrazów towarzyszących ogłoszeniu mogą przesądzić o tym, czy osoba zainteresowana kupnem nieruchomości będzie chciała uzyskać szczegółowe informacje o ofercie lub umówić się na spotkanie.

Przykładowo: jeżeli wyceniane mieszkanie w Katowicach stanie się za chwilę przedmiotem oferty sprzedaży lub wynajmu, przygotuję pakiet wysokiej klasy fotografii. Atrakcyjne i fachowe zdjęcia, z pewnością przyciągną uwagę potencjalnych klientów, co pozwoli zwiększyć szansę na sfinalizowanie transakcji.

 

Porozmawiajmy o Państwa wycenie

Zapraszam do kontaktu