SZACUJE.PL

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy?

Kategoria:

Data:

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy

Adres strony internetowej, którą Państwo odwiedzają szacuje.pl, krótko i rzeczowo odnosi się do charakteru mojej pracy.

Rzeczoznawca majątkowy zajmuje się bowiem profesjonalnym szacowaniem. To ekspert, który przygotowuje wycenę nieruchomości oraz maszyn i urządzeń trwale związanych z nieruchomością.

Często używa się zamiennie pojęć wycena / szacowanie / określanie wartości nieruchomości. Zamieszczone poniżej krótkie definicje każdego z tych określeń pozwolą ocenić, czy jednak czymś się różnią:

  • wycena nieruchomości to postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości,
  • szacowanie nieruchomości to czynności związane z określaniem wartości nieruchomości.
  • określanie wartości nieruchomości dotyczy nieruchomości, jako przedmiotu prawa własności i innych praw do nieruchomości.

Kto może wykonywać usługi rzeczoznawcy majątkowego?

Tytuł zawodowy „rzeczoznawca majątkowy” podlega ochronie prawnej. By wykonywać tę pracę, konieczne jest uzyskanie specjalnych uprawnień państwowych. Dlatego prowadzenie tej działalności bez odpowiednich uprawnień jest zakazane i grozi karą grzywny w wysokości do 50 tys. zł.

Istnieje prosty sposób, pozwalający zweryfikować czy dana osoba rzeczywiście posiada uprawnienia i może wyceniać nieruchomości. Wystarczy wejść do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych, który jest prowadzony i uaktualniany przez właściwe ministerstwo. To spis dostępny publicznie i można go znaleźć pod adresem: https://rejestresrm.mrit.gov.pl/.

Zakres usług rzeczoznawcy majątkowego

Efektem procesu wyceny nieruchomości jest przygotowanie operatu szacunkowego. Jest to dokument będący końcowym podsumowaniem wykonywanej usługi szacowania nieruchomości. Operat szacunkowy obrazuje szczegółowo całe postępowanie przeprowadzone przez rzeczoznawcę majątkowego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza wyceną nieruchomości (oraz maszyn i urządzeń trwale z nią związanych), rzeczoznawca majątkowy może sporządzać także inne opracowania i ekspertyzy dotyczące nieruchomości. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w zakładce Oferta.

Rzeczoznawca majątkowy - obowiązki

Zajmując się wyceną nieruchomości, rzeczoznawca majątkowy musi precyzyjnie przestrzegać szeregu obowiązków:

  • przestrzeganie przepisów prawa,
  • kierowanie się szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru czynności,
  • kierowanie się zasadami etyki zawodowej,
  • kierowanie się zasadą bezstronności,
  • stałe doskonalenie kwalifikacji zawodowych oraz dokumentowanie tego obowiązku,
  • zachowywanie tajemnicy zawodowej,
  • podleganie obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej.

 

Jeśli zdecydują się Państwo nawiązać ze mną współpracę, gwarantuję wypełnienie wszystkich wymienionych obowiązków oraz pracę w atmosferze pełnej zrozumienia i życzliwości. 

Tagi :

czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy,operat szacunkowy,Rzeczoznawca majątkowy

Udostępnij:

autor bloga szacuje.pl

Marek Pisiałek

Autor bloga

Ciekawe tematy, porady i sugestie dotyczące rynku nieruchomości. Tajniki zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Problematyka wyceny nieruchomości. Wyjaśnienia przepisów prawnych.

Kategorie wpisów

logo Szacuje.pl black